Pillar Implant Komplikasyonları Nelerdir?

Pillar Prosedürü esnasında hiçbir dokuda eksilme ya da değişiklik yapılmamaktadır. Doku rezeksiyonu yapılmadığından komplikasyon oranı çok düşüktür. Dünya çapında 45000' den fazla uygulanan Pillar Implant Sistemi' ne bağlı bildirilen komplikasyon oranı % 1' den düşüktür. En sık bildirilen minör komplikasyon bir implant kısmi bir ekstrüzyonu (implantın doku dışına çıkması)' dır.

Kısmi ektrüzyon implantın çok yüzeyel ya da çok derin yerleştirilmesine bağlıdır. Ciddi bir sorun değildir. Yine muayenehane şartlarında ucu dışarıdan görülen implant, hekim tarafından kolayca çıkarılabilir. Pillar Implant uygulaması ile ilgili birçok çalışma, bu uygulamanın horlamanın tedavisinde oldukça etkili ve komplikasyon riskinin de çok düşük olduğunu bildirmektedir.

 

Çok nadir de olsa aşağıdaki komplikasyonlar görülebilir:

- Yutma güçlüğü

- İmplantın parçalanması

- İmplantın aspire edilmesi

- İmplantın doku dışına çıkması

- İmplantın göç etmesi

- Enfeksiyon

- Mukozal ödem

- Boğaz ağrısı

- Ses ya da tat değişikliği (çok çok nadir)

- İmplant malzemesine allerjik reaksiyon gelişmesi

- Gastrointestinal obstrüksiyon

 

Kaynak çalışma: Joachim T. Maurer,Gerhard Hein,Thomas Verse, Karl Hörmann, MD,Boris A. Stuck, MD. Long-Term Results of Palatal Implants for Primary Snoring - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0194599805015950

Üretici firmanın konu ile ilgili web sayfası: Important Safety Information About the Pillar Procedure - www.pillarprocedure.com/what-is-it/safety-information/index.htm - Indications and Safety Information for the Pillar Procedure